...

Zorgwijzer, het blad van Zorgnet-Icuro brengt in haar laatste editie een interessant interview met de voormalige kabinetschef van Maggie De Block Pedro Facon. Sinds een jaar is hij topman van de FOD Volksgezondheid. De strafste uitspraak in het interview gaat over de timing van de ziekenhuisnetwerken. Maar ook wat hij zegt over de hervorming van de nomenclatuur, is niet mis. Dat het niet opschiet, ontlokt hem de bedenking dat "het burning platform blijkbaar nog niet voldoende in brand staat". Tevens wijst Facon erop dat de burgers tevreden zijn over onze gezondheidszorg en dat het "met een context van tevreden burgers vaak moeilijker is om hervormingen door te duwen." Op de provocerende vraag van Zorgwijzer "hoe het komt dat één artsensyndicaat erin slaagt om telkens weer de noodzakelijke hervormingen te dwarsbomen?" repliceert de topambtenaar dat alle stakeholders betrokken worden bij de hervormingen. Facon: "Achter de schermen werken alle artsenverenigingen goed mee. Maar als we dan tot een resultaat komen dan wordt dat weleens voor de bühne verworpen. Sommige stakeholders zouden soms wat meer moed aan de dag kunnen leggen. Om soms ook eens de bluts met de buil te nemen. Je kunt niet over alles blijven discussiëren. Op een bepaald moment moet je durven te springen. Dat hoort bij goed leiderschap."En overigens een mooie uitsmijter van Pedro Facon: "Om het ietwat provocerend te stellen: de impact op de volksgezondheid van een stappenteller op een smartphone zou weleens groter kunnen zijn dan de impact van de groeinorm. We moeten alle hefbomen gebruiken die voorhanden zijn."