...

Voor de federale minister van sociale zaken en volksgezondheid is het allemaal een storm in een glas water. Waarom was er enkel een Vlaamse omzendbrief? Simpel, zegt het kabinet De Block: "Vlaanderen besloot om via een omzendbrief naar de ziekenhuizen te peilen naar de intenties. Ze vroegen minister De Block of ze akkoord ging om de brief mee te ondertekenen. De andere deelstaten hebben ons dergelijke vraag niet gesteld." Verduidelijkt wordt dat "de timing en het proces beschreven in de brief alleen maar het proces en de timing is die Vlaanderen wil toepassen voor de Vlaamse ziekenhuizen. In de andere deelstaten kan dat proces anders zijn." Wel benadrukt het kabinet dat alle deelstaten zich geëngageerd hebben om te peilen naar de intenties tot netwerken. "Daartoe zullen alle deelstaten 'hun' ziekenhuizen bevragen", zo luidt het. Dat is nodig want, dixit het kabinet, "we hebben ervoor gekozen om de netwerken aan een erkenning te onderwerpen. Het zijn de deelstaten die bevoegd zijn voor die erkenning." En bij de Interministeriële Conferentie van 26 februari met als thema 'ziekenhuishervorming' zijn eveneens alle deelstaten betrokken, aldus nog het kabinet De Block.Voor de duidelijkheid bevestigt de minister nogmaals een aantal criteria die ook al in de 'Vlaamse' brief aan bod kwamen. Een netwerk moet 400.000 à 500.000 inwoners omvatten. En het zal gaan over een organieke wet die het federale niveau voorbereidt. Het is aan Vlaanderen om eventuele erkenningsnormen uit te vaardigen. "De integratie met de eerstelijnszone is bijvoorbeeld een door Vlaanderen gekozen kenmerk," zo luidt het. Tot slot stelt het kabinet dat een "netwerk de grenzen van een deelstaat kan overschrijden. De regering keurde dat principe reeds eind 2016 goed." Het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria in Halle, op de taalgrens, zou dus perfect een taalgrensoverschrijdend netwerk kunnen vormen met een Waals ziekenhuis.