...

Volksgezondheid waarschuwt 6.580 huisartsen dat ze hun erkenning op termijn dreigen te verliezen. Dat lijkt spectaculair maar is het niet. Het gaat om één op de drie artsen die onder de ruime noemer van 'algemeen geneesheer' vallen. Ze krijgen overigens nog ruimschoots de tijd om zich te regulariseren.Huisartsen die vijf jaar op rij minder dan 500 patiënten zien, geen dossiers bijhouden en niet deelnemen aan een wachtdienst, mogen vroeg of laat een kruis zetten over hun erkenning. Dat betekent dat het Riziv hun prestaties niet meer terugbetaalt. Ze krijgen nog de tijd om zich te regulariseren. Intussen gaan stemmen op om hen een apart statuut van basisarts toe te kennen. StatistiekenVorige week vonden 6.580 artsen een folder van Volksgezondheid in de bus, met daarin uitleg hoe ze kunnen voorkomen dat hun erkenning wordt ingetrokken. In veel gevallen is er een combinatie van oorzaken. Zo blijkt dat 4.907 huisartsen niet aan een wachtdienst deelnemen. De minimumdrempel van 500 contacten per jaar ligt te hoog voor 4.700 huisartsen, enzovoort.In de statistieken komen meer dan 18.000 'algemeen geneeskundigen' voor. Iets meer dan 15.000 van hen hebben een erkenning als huisarts op zak. Maar ook daar zitten duizenden onechte huisartsen tussen. Een strikte toepassing van de erkenningscriteria zou het legertje huisartsen met een derde uitdunnen, tot er 9.500 overblijven. Maar er is een keerzijde. "Door een gebrek aan patiënten riskeren 6.580 huisartsen een verbod om nog voor het Riziv te mogen werken. Als het zo ver komt, zullen we pas echt van het artsentekort kunnen spreken dat sommigen nu al zien", is de commentaar van de Bvas. Een deel van de bedreigde huisartsen zal opnieuw een cliënteel proberen op te bouwen. De Bvas is er niet over te spreken dat artsen van 50 of ouder het recht zou worden ontzegd om hun beroep uit te oefenen in het raam van de ziekteverzekering. "Wij hebben van meet af aan een eigen statuut geëist voor deze huisartsen, met een nomenclatuur die maakt dat ze hun praktijk kunnen voortzetten. Onder meer om de wachtdiensten draaiende te houden, zullen ze zeer van pas komen."Déjà-vuHet SVH kampt met een déjà-vu gevoel. "Die 6.580 bedreigde artsen kunnen bezwaarlijk huisarts worden genoemd, maar ze worden wel als geconventioneerd meegeteld. Dit zijn de spookartsen die minister Onkelinx nodig heeft om glorieus te vertellen dat de conventie massaal is goedgekeurd." Het syndicaat voegt er aan toe dat deze 'spookartsen' ook wel duidelijkheid verdienen. Hen een apart statuut toekennen, is nuttig als je een kadaster van echt actieve huisartsen wil aanleggen, luidt het.