...

Met de Prijs Generet geeft de internationale jury van experts aan neuroloog dr. Steven Laureys zowel erkenning voor wat hij reeds bereikte met de Coma Science Group aan de Universiteit en UZ van Luik, als steun aan zijn verdere onderzoek.Laureys en zijn team specialiseren zich in het verfijnen van de diagnose bij mensen in coma of in een toestand van weggevallen of slechts minimaal hersteld bewustzijn, van de prognose voor eventueel herstel en van therapieën om het brein te stimuleren.De Prijs werd aan Professor Dr. Laureys overhandigd door HKH Prinses Astrid.Erkenning"De Prijs is een erkenning voor ons onderzoeksteam, maar zeker ook voor de betrokken patiënten en hun familie, een vaak vergeten groep", benadrukt dr. Steven Laureys."Het verheugt ons dat de internationale jury het belang erkent van onderzoek naar deze zeldzame chronische aandoeningen van een gewijzigde bewustzijnstoestand."In België belanden jaarlijks een 50-tal mensen in een situatie waarbij ze wakker zijn geworden uit een coma, maar niet bewust zijn en enkel reflexmatig bewegen, de niet-responsieve waaktoestand.Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 100 mensen die na een coma wakker zijn, maar slechts minimaal bewust. Een klein aantal patiënten lijdt aan locked-in syndrome: ze zijn bewust maar volledig verlamd.BehandelingVerbetering wordt onder meer gestimuleerd met elektrische impulsen, maar de onderzoeksgroep van Laureys zoekt ook naar andere vormen van therapie.De middelen verbonden aan de Prijs Generet zullen onder meer worden gebruikt voor verder onderzoek naar de effecten van behandelingen zoals apomorfine.Bij welke patiënten kan deze stof de chemische processen in het brein stimuleren? Een verkennend onderzoek bij een kleine groep patiënten leverde al bemoedigende resultaten op.Humaan aspectDr. Steven Laureys staat er op een deel van het budget te kunnen besteden aan de oprichting van een stichting ter ondersteuning van de patiënten en hun families.Zoals bij vele zeldzame ziekten worden zij geconfronteerd met moeilijkheden om tot een correcte diagnose te komen, en met een grote onwetendheid en zelfs onbegrip, niet alleen bij het grote publiek."We moeten er steeds alert voor blijven dat het humane aspect, vanwege de techniciteit van diagnose en behandeling, niet op het achterplan raakt.".