...

De wachtpost Druivenstreek is gevestigd in Wezembeek-Oppen, in de lokalen van het MCH. Hij bedient de 90,000 inwoners van de gemeenten Hoeilaart, Tervuren, Overijse, Wezembeek-Oppem en Kraainem.De wachtpost zal in het weekend open zijn, van vrijdagavond tot maandagochtend. Voor de opvang en de zorg staan de 60 huisartsen van de streek in, samen met 14 haio's. 'Laatste' wachtpostDe opening was wellicht een bijzonder moment voor de minister van Volksgezondheid: "Twintig jaar geleden had ik het genoegen om de allereerste wachtpost te openen, vandaag opende ik de 106de én laatste wachtpost van ons land." De laatste omdat alle wachtposten samen nu heel het grondgebied dekken.Volgens de Vooruit-minister is het huisartsenberoep in de laatste 20 jaar sterk geëvolueerd: "Tot 20 jaar geleden stonden jullie er vaak alleen voor. Toen speelde het beroep van huisarts zich vaak af enkel en alleen binnen de muren van de eigen praktijk. Ook voor de wachten stonden jullie er alleen voor, bovendien dikwijls in onveilige omstandigheden."Wachtposten maakten het mogelijk de huisartsen te ondersteunen bij de lastige taak om niet-planbare zorg te verzekeren tijdens de weekends, ook 's nachts. Er is dankzij de posten een goede infrastructuur aanwezig, met medewerkers voor het onthaal en een wagen met chauffeur."Door die huisartsenwachtposten bovendien collectief te organiseren hoeven jullie minder wachten op te nemen, is er meer balans tussen werk en privé, en dus ook een groter welbevinden voor jullie. Althans, dat hoop ik oprecht."De huisartsenwachtposten zijn voor de minister een mooie schakel tussen de eerste en de tweede lijn, al moet er nog gewerkt worden aan meer samenwerking en een betere afstemming met de spoeddiensten.Blijven investerenAl wordt met deze "laatste" wachtpost voor de minister een "belangrijke werf" afgerond, voor Vandenbroucke moet er in de uitbouw van de wachtposten blijven worden geïnvesteerd.Hij zegt hij zich blijft engageren opdat in de tweede helft van 2024 de 1733-triage een feit zou zijn. Samen met minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) wil hij er tegen dan voor zorgen dat er in de 112-centrales voldoende operatoren zijn.Daarnaast geeft Vandenbroucke aan dat er binnen de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen een reflectie aan de gang is over de beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen. "Is het bijvoorbeeld niet logischer om te voorzien in een hoger beschikbaarheidshonorarium, zodat jullie zeker zijn van een billijk inkomen tijdens de nacht, ongeacht het aantal geziene patiënten?", vraagt hij zich af.Nu krijgt de huisarts 7,17 euro per uur dat hij beschikbaar blijft - maar voor een consultatie of een bezoek 's nachts kan de arts respectievelijk 58,77 en 99,34 euro aanrekenen.Vandaag blijven een aantal wachtposten ook 's avonds en zelfs 's nachts in de week open. De minister denkt dat dit meer algemeen zal worden, vanuit een vraag van huisartsen naar een betere balans tussen werk en privéleven.Ten slotte breekt Vandenbroucke nog eens een lans voor de 'functionele samenwerkingsverbanden'. Meer samenwerking tussen de wachtposten komt volgens hem de huisartsen ten goede.Meer investeren bedoelt de minister ook letterlijk, geeft hij aan. Het jaarlijkse budget voor wachtposten is ondertussen uitgegroeid tot 70 miljoen euro per jaar - bijna driemaal zoveel als in 2019, maakt hij zich sterk.Het budget werd immers onlangs nog eens met 22 miljoen verhoogd. Er is een nieuw financieringsmodel goedgekeurd, ook met het oog op meer samenwerking tussen de wachtposten, en op de verdere uitbouw van een weekdienst.