...

De cijfers zijn afkomstig van de derde nationale online 'Power to Care' enquête over het mentale welzijn van hulp- en zorgverleners uitgevoerd door Sciensano en de KU Leuven. Tussen 15 en 28 juni namen er 951 zorgprofessionals aan deel. De peiling toont aan dat velen na zestien maanden coronacrisis nog steeds heel wat symptomen van chronische stress vertonen. Op een reeks symptomen gaven de deelnemers een score van 0 (nooit) tot 10 (altijd). Scores van 7 of hoger geven aan dat chronische stress 'sterk' tot 'zeer sterk' aanwezig is. Welnu, meer dan de helft van de zorg- en hulpverleners voelt zich zeer vermoeid, 45% staat onder druk, 39% kan zich onvoldoende ontspannen, 36% heeft slaaptekort en 31% concentratiestoornissen. Daarnaast vertonen velen ook lichamelijke klachten die verband houden met chronische stress: 32% had spier- en gewrichtspijn, 29% hoofdpijn, 17% maagproblemen. Waar voor de covid-19-crisis één zorgprofessional op tien overwoog te stoppen, was dat in juni 2021 opgelopen tot 22%. Daarnaast had 21% van de bevraagden het 'gevoel er alleen voor te staan." Na 16 maanden covid-crisis stelde ook slechts één respondent op drie 'voldoende steun en begeleiding' te krijgen.Ondersteuning kwam er in de eerste plaats van de partner, directe collega's, vrienden en naasten (60%). Eén op drie sprak over zijn emoties ook met zijn/haar leidinggevende en 11% deed beroep op de eigen huisarts, een psycholoog of een andere zorgprofessional.U vindt de volledige resultaten hier: https://www.sciensano.be/nl/pershoek/na-16-maanden-covid-19-crisis-blijft-chronische-stress-pieken-bij-zorg-en-hulpverleners