...

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde het zaterdag jongstleden al aan in Antwerpen, op de dag van de jonge huisarts van Jong Domus. Dit is de concrete uitvoering van een maatregel uit het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2021. Voor 'gewone' patiënten geldt een GMD-tarief van 32 euro. Patiënten met het statuut chronische aandoening geven de huisarts recht op een honorarium van 55 euro. Tot nu toe ging dat over chronische patiënten tussen 45 en 75 jaar. Retroactief, vanaf 1 januari 2022, is dat tarief nu van kracht voor een uitgebreidere groep, namelijk de 30- tot 85-jarigen. Op basis van de steekproef 2019 zou het hier gaan over 327.522 extra gevallen. Kostprijs: 8,8 miljoen. Er zijn wel geen extra middelen voorzien, de artsen draaien zelf op voor de financiering. Met name door het schrappen van drie specialistische prestaties, een vermindering van het ereloon voor cardiotocografie voor de geboorte, enzoverder. Op de dag van Jong Domus benadrukte Vandenbroucke dat huisartsen volop moeten inzetten op samenwerking. Enerzijds binnen hun praktijk, met mensen met andere profielen. Anderzijds tussen de huisartsenpraktijk en andere actoren in de gezondheidszorg - ziekenhuizen, woonzorgcentra, apothekers,... Wat dat laatste betreft verwees hij naar de uitwerking van zorgtrajecten, -paden en geïntegreerde zorg en naar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. In verband met de samenwerking binnen de huisartsenpraktijk herinnerde hij aan de (aanslepende) plannen om een opleiding tot praktijkassistent te organiseren. Zo iemand staat dan niet enkel in voor administratie en onthaal maar kan ook kleinere medische handelingen uitvoeren - het verzorgen van een oppervlakkige wonde bijvoorbeeld. Een federale wetswijziging is wel nog nodig om de functie mogelijk te maken. Een tweede nieuwe functie is die van Verpleegkundige in de Huisartsprak-tijk. Die opleiding bestaat wel al aan de UAntwerpen. Praktijkverpleegkun-digen volgen bijvoorbeeld diabetes-patiënten op. Overigens wees Vandenbroucke erop dat hij de ziekenhuizen - in het kader van de ziekenhuishervorming- gevraagd heeft tegen eind 2022 zorgvuldig in kaart te brengen hoe zij de samenwerking met huisartsen en andere actoren in de gezondheidszorg zien.