...

De Bvas prijst zich gelukkig dat er toch nog "een aanvaardbaar akkoord" uit de bus is gekomen. "Het been stijf houden, heeft gerendeerd," zegt voorzitter Marc Moens.Dokter Marc Moens verdedigt het nieuwe akkoord. Zijn syndicaat heeft al bij al nog flink wat uit de brand kunnen slepen, vindt hij. De nieuwe regeling voor ereloonsupplementen geldt bijvoorbeeld niet voor daghospitalisatie. En belangrijk ook: de veralgemeende regeling derde betalende werd uitgesteld. "Binnen een budget voor de gezondheidzorg dat slechts met 3,43% stijgt, zijn we erin geslaagd om tegemoet te komen aan de belangrijkste vragen van huisartsen en specialisten." Voor huisartsen is het een verwezenlijking dat de wachtposten verder kunnen evolueren, gaat hij voort. De Bvas heeft de garantie op zak dat wachtposten in de toekomst niet meer via een inlevering op de index gefinancierd hoeven te worden. Dr. Moens stipt ook de verhoging van de avondconsultatie (met één euro) aan als een belangrijke opwaardering.Bij de specialisten viel niet te vermijden dat een deel van de index moet dienen om budgetoverschrijdingen uit 2012 weg te werken. "Maar daar staat tegenover dat we voor 13,5 miljoen opwaarderingen konden doorvoeren." Moens verwijst naar enkele verstrekkingen in de chirurgie (darmheelkunde, port-a-cath), maar ook naar de inhaalbeweging voor neurologen, reumatologen, pneumologen en geriaters die 5% opslag mogen doorrekenen. Zwangerschapsechografieën, traditioneel erg laag gehonoreerd in ons land, mogen 15% duurder worden. Belangrijk vindt Moens ook dat de index van januari niet verloren gaat, maar via een eenmalige toeslag op de accreditering gerecupereerd wordt. Daarnaast is ook de discriminatie van partieel geconventioneerden een halt toegeroepen. Hun sociaal statuut krijgt voor het eerst sinds lang een indexering, met 2%. Dat is nog steeds minder dan de 2,76% voor wie de conventie volledig onderschrijft. De nieuwe conventie mildert ook de verschillen in accreditering. Voor dermatologen bijvoorbeeld brengt het accrediteringslabel minder dan één euro op bovenop hun ereloon. Bij sommige andere specialismen ligt de meerwaarde vijf keer hoger. In het nieuwe akkoord krijgen de dermatologen daar een mouw aan gepast. Prijskaartje: 3 miljoen euro.