...

Volgens het laatste rapport van ECDC werden er in 2022 in de EU/EER vier gevallen van Krim-Congo-hemorragische koorts (KCHK) gemeld, waarvan twee sterfgevallen. In 2023 werden geen gevallen gemeld, maar in 2024 registreerde Spanje al één dodelijk geval van KCHK. KCHK wordt gekenmerkt door plots opduikende griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn, spierpijn en malaise, maar ook lichtgevoeligheid, buikpijn, diarree en braken. In de ernstigste gevallen kunnen hemorragische symptomen optreden zoals blauwe plekken, bloedneuzen en ongecontroleerde bloedingen. Bij patiënten die in gehospitaliseerd worden, is KCHK in ongeveer 30% van de gevallen fataal.Teek rukt op naar noordenHet virus dat KCHK veroorzaakt, wordt voornamelijk verspreid door de Hyalomma marginatum teek die wijdverspreid is in Zuid- en Oost-Europa, evenals door H. lusitanicum die in delen van Zuid-Europa voorkomt. Het veranderende klimaat zou ertoe kunnen leiden dat deze tekensoorten zich verder over het continent verspreiden. In een rapport uit 2023 over de ruimtelijke verspreiding van KCHK in Europa werd al vastgesteld dat de gebieden met ecologische geschiktheid voor KCHK zich verder naar het noorden uitstrekken dan eerder werd gedacht.Hoewel het risico op het oplopen van KCHK in laag blijft voor de algemene bevolking, lopen mensen die buiten actief zijn, boeren, fokkers van dieren, dierenartsen, mensen die zich bezighouden met informele slachtingen, jagers en gezondheidswerkers een hoger risico en moeten ze de nationale richtlijnen volgen en voorzorgsmaatregelen nemen om blootstelling te voorkomen. Voorzorgsmaatregelen zijn onder andere het dragen van beschermende kleding en het gebruik van chemische tekenwerende middelen zoals N,N-diethyl-m-toluamide (DEET) en icaridin. In de gezondheidszorg is het volgen van infectiecontroleprotocollen en het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) van vitaal belang bij de behandeling van verdachte gevallen van KCHK. Er is geen vaccin tegen KCHK goedgekeurd voor gebruik in Europa.