...

"Astma neemt uitbreiding in de hele wereld als gevolg van veranderingen van het milieu en de levenswijze." Daarmee is astma de frequentste chronische ziekte bij kinderen geworden en één van de belangrijkste kostenposten voor de gezondheidszorg. Het aantal astmalijders zal vooral stijgen in stedelijke gebieden. De wereldatlas van astma heeft tot doel "een platform voor strategische planning in de strijd tegen astma te vormen, om te komen tot een internationaal beleid voor onderzoek, opleiding en behandeling van astma." De wereldatlas van astma zal worden gelanceerd op het Wereldcongres van de EAACI-WAO, dat zal plaatsvinden in Milaan van 22 tot 26 juni.