...

Az glorieux, az groeninge, AZ Maria Middelares, AZ Sint-Elisabeth, AZ Sint-Vincentius Deinze, O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem en de Sint-Jozefskliniek Izegem zijn sinds begin 2020 erkend als locoregionaal ziekenhuisnetwerk.Een regionaal zorgstrategisch plan beschrijft de rol van een ziekenhuisnetwerk in het toekomstige zorgaanbod van een regio. Aan de hand van een zorgstrategisch plan bepaalt de (Vlaamse) overheid of het voorgestelde zorgaanbod van het ziekenhuisnetwerk aan de zorgbehoefte in de regio beantwoordt en of het netwerk over de nodige competenties en middelen om dit aanbod kwalitatief in te vullen.De volgende stap is nu dat elk van de ziekenhuizen een individueel zorgstrategisch plan indient. Dat laatste is gebaseerd op het goedgekeurde regionale zorgstrategische plan van het ziekenhuisnetwerk, en het is afgestemd op eventuele thematische zorgstrategische plannen - bv. afstemming met partners uit de geestelijke gezondheid. De zeven ziekenhuizen roemen hun "lange traditie van samenwerken" en bundelen "steeds meer" de krachten zowel op vlak van zorg als ondersteunende diensten. Als voorbeeld geeft het netwerk de monitoring van zorgkwaliteit via de netwerkboordtabel, de transmurale samenwerking met andere zorgactoren binnen de werkroep horizontale netwerking, en de aanwerving van een apotheker-inkoper op netwerkniveau. Belangrijke pijlers om strategische projecten op te enten zijn voor de zeven ziekenhuispartnershet leveren van waardegedreven zorg, het bevorderen van het welzijn van medewerkers en artsen, het stimuleren van innovatie en een efficiënte aanpak.