Huisartsen en huisartsenwachtposten hebben vanaf 6 februari de mogelijkheid om vrijwillig te opteren voor het e-attest in het kader van contante betalingen. Dat wil zeggen: buiten de regeling derde betaler om. Of nog. In een volgende fase staat de elektronische facturatie ook ter beschikking van zorgverstrekkers zoals specialisten en tandartsen.

Tot zover de pers. In de praktijk van alle dag is het aangekondigde walhalla soms een hel. Het e-attest is in de praktijk nog sterk beperkt. De acht hiervoor erkende softwarepakketten ondersteunen de nieuwe functionaliteit immers nog niet volledig. De hamvraag hierbij luidt: waarom communiceert de overheid hierover naar het grote publiek? Waarom kondigt men de lancering aan van nieuwe e-systemen?

In de praktijk van alle dag is het aangekondigde walhalla soms een hel. Het e-attest is nog sterk beperkt

Terwijl niet gegarandeerd is dat het gros van de zorgverstrekkers ze deftig kan gebruiken? Doet de administratie dit met opzet om de gebruikers - artsen en patiënten - te frustreren en op de zenuwen te werken? Of is dergelijke aankondigingspolitiek ingegeven door electorale redenen? Zodat politici zich op de borst kunnen kloppen met al wat ze gerealiseerd hebben.

Het e-attest is geen alleenstaand geval. Oorspronkelijk was het de bedoeling de applicatie Paris in december 2017 te lanceren. Uiteindelijk gebeurde dit pas deze week. Ook hier is de aankondigingspolitiek nooit ver weg. Geen wonder dus dat gezien de vele bugs, de valse lanceringen en het falen van systemen, de koudwatervrees en de ergernis bij het medisch korps toeneemt.

Huisartsen en huisartsenwachtposten hebben vanaf 6 februari de mogelijkheid om vrijwillig te opteren voor het e-attest in het kader van contante betalingen. Dat wil zeggen: buiten de regeling derde betaler om. Of nog. In een volgende fase staat de elektronische facturatie ook ter beschikking van zorgverstrekkers zoals specialisten en tandartsen.Tot zover de pers. In de praktijk van alle dag is het aangekondigde walhalla soms een hel. Het e-attest is in de praktijk nog sterk beperkt. De acht hiervoor erkende softwarepakketten ondersteunen de nieuwe functionaliteit immers nog niet volledig. De hamvraag hierbij luidt: waarom communiceert de overheid hierover naar het grote publiek? Waarom kondigt men de lancering aan van nieuwe e-systemen? Terwijl niet gegarandeerd is dat het gros van de zorgverstrekkers ze deftig kan gebruiken? Doet de administratie dit met opzet om de gebruikers - artsen en patiënten - te frustreren en op de zenuwen te werken? Of is dergelijke aankondigingspolitiek ingegeven door electorale redenen? Zodat politici zich op de borst kunnen kloppen met al wat ze gerealiseerd hebben.Het e-attest is geen alleenstaand geval. Oorspronkelijk was het de bedoeling de applicatie Paris in december 2017 te lanceren. Uiteindelijk gebeurde dit pas deze week. Ook hier is de aankondigingspolitiek nooit ver weg. Geen wonder dus dat gezien de vele bugs, de valse lanceringen en het falen van systemen, de koudwatervrees en de ergernis bij het medisch korps toeneemt.