...

De Duitstalige Gemeenschap in België zal hiervoor vanaf 2025 een toelatingsexamen arts en een toelatingsexamen tandarts organiseren dat gebaseerd is op de toelatingsexamens van de Vlaamse Gemeenschap. Het samenwerkingsakkoord maakt het mogelijk dat gunstig gerangschikte kandidaat-studenten zich kunnen inschrijven in een bacheloropleiding Geneeskunde of Tandheelkunde aan een Vlaamse universiteit. Zij moeten daarvoor niet aan de voorwaarden - om geslaagd en gunstig gerangschikt te zijn - van het Vlaamse toelatingsexamen voldoen. Moeilijke toegangDe vraag om samen te werken kwam van de Duitstalige gemeenschap. De Duitstalige Gemeenschap richt geen opleidingen in voor arts of tandarts. Studenten dienen daarom de opleiding te volgen in de Franse of Vlaamse Gemeenschap. Zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap wordt er een toelatingsexamen georganiseerd, met numerus fixus. Dit bemoeilijkt de toegang aan de opleidingen voor Duitstalige studenten, aangezien ze het (competitief) toelatingsexamen in een andere taal moeten afleggen dan hun moedertaal.Het is de precaire huisartsensituatie in de Duitstalige Gemeenschap die ertoe geleid heeft contact op te nemen met de Vlaamse Regering. In de nota over het samenwerkingsakkoord staat te lezen dat er in de Duitstalige Gemeenschap "ontegensprekelijk een tekort aan huisartsen [heerst], die in sommige gemeenten zelfs ernstig te noemen is". Daarenboven is te voorzien, dat dit tekort de komende jaren enkel nog zal groeien, klinkt het.Uit de nota leren we ook dat gelijkaardige initiatieven sinds 2014 naar de Franse Gemeenschap toe, dus om Duitstalige kandidaten gelijke kansen bij haar toelatingsexamen te bieden, zonder concreet gevolg bleven. Idem wat betreft vragen met betrekking tot een eigen contingent.