...

De auteurs hebben een verhoogd risico op VTE vastgesteld bij patiënten die op dat ogenblik glucocorticoïden gebruikten, patiënten die ze continu gebruikten of ze recentelijk hadden gebruikt, maar niet bij patiënten die vroeger corticoïden hadden gebruikt. Hoewel die resultaten gedeeltelijk kunnen worden verklaard door vertekenende factoren, stelden de auteurs toch een duidelijke relatie in de tijd vast, die overeind bleef na correctie voor de ernst van de onderliggende aandoening, en die relatie werd ook teruggevonden bij niet-inflammatoire aandoeningen. De auteurs concluderen dan ook dat die observaties de nodige klinische aandacht verdienen. (referentie: Johannesdottir SA et al. JAMA Internal Medicine. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.122)