...

De definitie van dringende medische hulp omvat zowel curatieve als preventieve zorg en geeft artsen de mogelijkheid om op een onafhankelijke manier zorg te verstrekken aan elke patiënt op basis van diens individuele situatie, benadrukt de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.Elementair rechtHij betreurt dat een deel van de oppositie de situatie zo karikaturaal voorstelt. "Het gaat hier om gevoelige materie. De dringende medische hulp moet gegarandeerd zijn. Het is onderdeel van het elementaire recht op waardigheid. Het is een wettelijke en morele plicht van de staat om dat te vrijwaren."In het regeerakkoord was deze hervorming al voorzien, gaat de minister verder. "Ze geeft de OCMW's - dat hun vraag - meer tijd om het sociale onderzoek uit te voeren. Het ontwerp garandeert zorgcontinuïteit voor de patiënt en uitbetaling van de zorgverstrekker. Verder geeft de hervorming ons de mogelijkheid om te controleren of de verstrekte zorg wel degelijk onder de noemer 'dringende hulp' thuishoort. Die controle was er al in zekere mate en ging uit van de OCMW's. Nu zal een arts de medische aspecten controleren."Controle door artsUit artsenkringen kwam er heel wat protest op de aangekondigde hervorming. Artsen moeten elke patiënt de zorg kunnen verstrekken die hij/zij nodig heeft, en dat in alle onafhankelijkheid, luidde het. Want mensen zonder papieren zijn patiënten zoals alle anderen.Minister Ducarme weerlegt de kritiek: "Aan de definitie van dringende medische hulp wordt in de hervorming niet geraakt. Grote nieuwigheid is dat de zorgverstrekker er centraal in komt te staan en dat de controle, die vroeger in handen was van de administratie, nu door een arts zal gebeuren."(vertaling en bewerking: Veerle Caerels)