...

Dr. Roland is de oprichter van de Maison Médicale Santé Plurielle in Sint-Gillis en pleit voor een medisch-sociale aanpak. Daarmee wordt gekozen voor een continuïteit in de voorzitterswissel. Professor Degueldre is departementshoof Verloskunde en Gynaecologie van de Iris Ziekenhuizen Zuid, maar hij zet zich ook in voor het Sint-Pietersziekenhuis van het OCMW. Beide artsen willen dan ook kwaliteitsvolle geneeskunde, die toegankelijk is voor de meest kansarme patiënten.Dokters van de Wereld houdt goede herinneringen over aan de drie mandaten die prof. Degueldre achter de rug heeft. Hij verbeterde de seksuele en reproductieve gezondheid van kansarme vrouwen en hij zorgde voor de groei van de organisatie.Steven Braekeveldt (CEO AGEAS) en dr. David Van Osta (huisarts en vrijwilliger COZO) zijn verkozen tot ondervoorzitters.