...

"Huisartsen zouden de mogelijkheid moeten krijgen om een elektronisch arbeidsongeschiktheidsattest zonder handtekening te versturen naar de patiënt. Hierbij spreken we van één generiek attest voor alle werkgevers en ziekenfondsen," stelt dokter Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica. Domus Medica is in overleg met de FOD WASO, de beleidscel van minister Vandenbroucke en de ziekenfondsen om tot een oplossing te komen. De genoemde maatregelen moeten de huisartsen zo snel mogelijk ontlasten.Met gemiddelde meer dan 50.000 nieuwe besmettingen per dag circuleert het coronavirus meer dan ooit in onze samenleving. Wie positief test, moet zeven dagen in isolatie. Voor een arbeidsongeschiktheidsattest moeten de werknemers nog steeds bij de huisarts aankloppen. Dat soort van administratieve klusjes houdt huisartsen af van hun echte, vaak dringende werk.In het algemeen stelt Domus Medica trouwens dat een ziektebriefje voor een korte tijd een achterhaald principe is.