...

D4D wil artsen leren - wanneer nodig - vlugger hulp te vragen. Zelfzorg draagt bij tot kwaliteitszorg voor de arts zelf, maar ook voor zijn patiënten.Elke aanvragende arts krijgt een collega-trajectbegeleider. Daar waar nodig kan verwezen worden naar een deskundig professioneel netwerk van psychiaters, artsen met specifieke deskundigheid, psychologen en coaches. De betrokken hulpverleners garanderen absolute discretie en houden zich aan hun beroepsgeheim. D4D geeft enkel steun aan artsen op hun eigen verzoek. De dienstverlening als aanspreek- en verwijspunt (website, telefonisch advies) is gratis. De persoonlijke hulpverlening en coaching gebeurt tegen marktconforme prijzen.Eenvoudige procedureDe procedure van aanmelding is heel eenvoudig. Artsen met een vraag kunnen die stellen via de website www.Doctors4Doctors.be. Binnen de 72 uur wordt de vraag beantwoord. In een latere fase zal D4D ook anonieme telefonische hulp aanbieden. D4D start met een pilootproject in de provincie Antwerpen Na dit pilootproject wil men, afhankelijk van de vrijgemaakte financiële middelen, D4D uitbreiden over heel Vlaanderen.De uitreiking van de Prijs Stichting Verhulst-Van Eeckhoven 2013 heeft plaats op vrijdag 20 december om 19u in het auditorium van de KBC-toren, Schoenmarkt 35, Antwerpen.