...

Anorexia nervosa is overigens één van de geestesziekten met de hoogste sterfte. De therapeutische mogelijkheden, vooral bij ernstige gevallen, zijn vrij beperkt. Vandaar het nut van deze nieuwe Canadese, verkennende fase 1-studie met diepe hersenstimulatie, een techniek die al wordt gebruikt bij andere aandoeningen zoals ziekte van Parkinson en ernstige depressie. Diepe hersenstimulatie blijkt verschillende bijwerkingen te veroorzaken. Slechts één bijwerking, epilepsieaanvallen, is echt ernstig. Na zes maanden resulteerde de behandeling in een verbetering van de gemoedsstemming, de angst, de regeling van de affecten en het dwangmatige handelen en denken als gevolg van anorexia nervosa bij sommige patiënten, en in een verbetering van de levenskwaliteit bij andere. (referentie : Lipsman N et al. Lancet. )2012;doi:10.1016/S0140-6736(12)62188-6)