...

De verplichte derdebetalersregeling wordt steeds beter opgevolgd, blijkt uit cijfers die het Riziv op het Verzekeringscomité presenteerde. In 2018 paste de huisarts de derdebetalersregeling toe in 93% van de consultaties door een voorkeursgerechtigde patiënt. In 2017 gebeurde dat nog maar in 89% van de gevallen, en in 2016 in 84%. Toch waren er in 2018 nog ruim 588 duizend consultaties door een voorkeursgerechtigde patiënt waarin de huisarts de derbetalersregeling niet toepaste - om welke reden dan ook.ElektronichOpmerkelijk is dat de derdebetalersregeling steeds vaker wordt toegepast, ook bij voorkeursgerechtigden. In 2018 was dat het geval in een kwart van de consultaties. In 2015 gebeurde dat nog maar in 12% van de gevallen.En nog een opmerkelijke bevinding. Het Riziv stelde vast dat bij niet-voorkeursgerechtigden het aantal facturaties voor consultaties in het vierde trimester van 2018 met 27% steeg. Voor de rest van het jaar bedroeg de stijging maar vier procent.De veel grotere toename in het laatste trimester wordt toegeschreven aan het effect van het e-Attest, waardoor het ziekenfonds van de patiënt de betaling voor de consultatie onmiddellijk boekt.Maar ook bij voorkeurgerechtigde patiënten zag je in 2018 nog een opvallende stijging van het aantal boekingen in het vierde trimester. Dat bedroeg meer dan 13% tegen precies 2% voor de rest van het jaar.Het Riziv veronderstelt dat, door het e-Attest ook de e-Facturatie meer wordt toegepast. De verplichting om dat elektronisch te doen in plaats van op papier werd blijkbaar plots in het algemeen beter opgevolgd.