...

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx werkt aan een koninklijk besluit over osteopathie. De Vlaamse geneeskundedecanen, de opleidingsvereniging Ovunoki, de Franstalige universiteiten van Louvain-la-Neuve en Luik (UCL en ULg) vinden dat osteopathie niet erkend moet worden. Ze worden daarbij gesteund door de studenten geneeskunde en verschillende beroepsverenigingen van artsen.Geen wetenschappelijk bewijsDe decanen wijzen erop dat er geen ernstig wetenschappelijk bewijs is dat osteopathie effectief werkt. Ze waarschuwen voor verwarring met manuele therapie, die wel wetenschappelijk onderbouwd is. Ze verwijten de minister verschillende studies en adviezen naast zich neer te leggen, en ook de Raad van State te negeren. De decanen klagen ook aan dat voor een kinesitherapiebehandeling wel een voorschrift verplicht zal zijn en bij een osteopaat niet.Osteopaten zouden volgens Onkelinx' voorstel universitair geschoold moeten zijn. Maar alleen de Franstalige universiteit ULB heeft een universitaire opleiding. De betrokken onderwijsinstellingen benadrukken nog eens dat ze dergelijke opleiding niet zullen aanbieden."Unanieme beslissing" De voorzitter van de Belgische Vereniging voor Osteopathie, Eric Dobbelaere, zegt dat hij verbaasd is over deze reactie. "Op 16 juni werd de erkenning van de osteopaten met een eigen competentieprofiel unaniem goedgekeurd, en nu keren de universiteiten terug op hun stappen." Hij verwijst klaarblijkelijk naar een unanieme beslissing binnen de Paritaire Commissie. Toch de universiteiten hebben altijd geweigerd afgevaardigden in die Commissies aan te duiden.Dobbelaere stelt dat de universiteiten nu bakzeil halen omdat ze bang zijn dat sommige opleidingen aan de universiteiten zullen leeglopen na een erkenning van de osteopathie."Er zijn volgens de cijfers van de ziekenfondsen 1.600 osteopaten actief in België, zij hebben 700.000 patiënten. En voor 80 procent van ons werk is er wetenschappelijke evidentie", aldus nog Dobbelaere.