...

De waanzinnige schaar van minister Beke knipt verwoed in het rond in de al niet ruime budgetten. Zoals al eerder deze week bekend raakte, moeten ook de huisartsenkringen besparen. Het BVR geeft de nieuwe basis voor de subsidies.(De bedragen vermeld in het Staatsblad zijn nog wat lager dan die vermeld in de brief aan de voorzitters van de huisartsenkringen.)Maar de lijst van sectoren die de broeksriem een heboorlijk stukje moeten aanhalen is lang: de gehandicaptenzorg, de palliatieve zorg, de Logo's, de gehandicaptenzorg, de Vlaamse Sociale Bescherming, de vertrouwenscentra kindermishandeling,...De verblijfdagprijs in "psychiatrische verzorgingstehuizen, de initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging" wordt verminderd met 1,3%.Het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn VIVEL is amper van start gegaan en ziet zijn budget voor 2020 krimpen van 650.000 euro naar 611.000 euro.'Reculer pour mieux sauter' heet het - maar de WVG-minister en de hele Vlaamse regering beginnen er met een al gehavend imago aan.