...

Aldus voormalig ASGB-voorzitter Robert Rutsaert. In aanloop naar de artsenverkiezingen organiseerde het syndicaat afgelopen zaterdag een congres. Daarop werd onder meer gedebatteerd over 'betere zorg voor patiënt én arts'. Rutsaert stelde, vanuit de zaal, dat een responsabilisering van het voorschrijfgedrag en een gezonde mix tussen prestatie- en forfaitaire betaling de gezondheidszorg betaalbaar kan houden. In het panel repliceerde HOP-HAIO-voorzitter Anouk Buelens-Terryn dat ook patiënten en de pers een grote rol spelen. "Patiënten verwachten dat we zoveel mogelijk middelen inzetten. Maar er zijn moeilijke gesprekken nodig in een beperkte tijdsspanne om het gebruik van bijvoorbeeld vitamine D rationeel te houden. Nodig is dat informatiecampagnes en het sensibiliseren van de pers dat ondersteunen." Moderator en co-voorzitter van het ASGB Thomas Gevaert vond trouwens dat ook het Riziv zelf rationeler kan werken. "Plannen uitwerken en er vervolgens een budget op kleven, is de juiste methode. Niet omgekeerd zoals nu gebeurt."Kirsten Catthoor, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor psychiatrie, noemde betaalbaarheid van de gezondheidszorg 'de olifant in de kamer'. "Het kan ook in de geestelijke gezondheidszorg soms goedkoper. Door acute crisiszorg anders dan in de ziekenhuizen te organiseren, bijvoorbeeld via outreachteams. Of door middellange zorg in de PAAZ in dagtherapie te behandelen. Maar in zijn geheel blijven er grote tekorten. Er zijn te weinig collega's en lange wachtlijsten. Heel wat mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Dat is slopend voor wie in de geestelijke gezondheidszorg werkt." Vaso-ondervoorzitter dokter Miet Vandemaele benadrukte dat er plaats moet blijven voor innovatie. "Maar niet oneindig. Heel veel medicijnen die op de markt komen, blijken na vijf jaar geen meerwaarde te hebben. Toch blijft het Riziv ze terugbetalen."