...

Deze week moet ons land de eerste 80.000 doses van het AstraZeneca hebben ontvangen. Aan de Hoge Gezondheidsraad was gevraagd een advies uit te brengen over het gebruik van dit vaccin. De HGR oordeelde het voorlopig raadzaam het niet te gebruiken bij personen ouder dan 55 jaar. De Hoge Raad bracht verder een nieuw advies uit over de prioritering van risicopatiënten. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor om ernstig ziek te worden door covid en eraan te overlijden. Daarom krijgen mensen vanaf 65 jaar binnen de 'algemene bevolking' de absolute voorrang. Het nieuwe advies van de HGR gaat over wie vervolgens aan de beurt komt: de bevolking tot net geen 65 jaar. Hier wordt het nu wat ingewikkelder. Mensen met bepaalde aandoeningen of risicofactoren krijgen voorrang op de rest. Maar niet altijd, want de leeftijd blijft meespelen. Een persoon met diabetes van pakweg 25 jaar heeft een hoger risico bij besmetting met het pandemisch coronavirus dan een leeftijd- genoot - maar geen hoger risico dan een persoon van 45 jaar of ouder die buiten zijn leeftijd geen enkel andere risico- factor heeft. Grosso modo valt de groep jonger dan 65 daarmee uiteen in vier grote stukken. Het eerst komt dus de groep personen mét risicofactoren van 45 tot en met 64 jaar oud aan de beurt. Bij hen wordt ook een beperkte groep van 18 tot en met 44 jaar oud gevoegd, die een aandoening hebben waaraan een extra groot risico is verbonden. De aan- doeningen/risicofactoren waarover het gaat, ziet u in tabel 1. Vervolgens komt dan iedereen in de leeftijdsgroep van 45 tot 64 jaar aan de beurt. Vervolgens de jongste leeftijdsgroep van mensen van 18 tot en met 44 jaar mét risicofactoren (tabel 2). En als laatste dus de groep van 18 tot 44 jaar zonder risicofactoren. Binnen de verschillende subgroepen zou telkens van oud naar jong worden gewerkt. Twee groepen hebben we hier nog buiten beschouwing gelaten: de zogenaamde 'essentiële beroepen' en de groep van zeer kwetsbare patiënten - dat zijn mensen met een (geestelijke) handicap, mensen met een ernstige psychische aandoening en mensen in precaire levensomstandigheden. Allemaal groepen die niet goed voor zichzelf kunnen instaan. Het ziet ernaar uit dat de discussie over 'essentiële beroepen' is gestrand - alleen de politie die instaat voor de ordehandhaving ('interventionele eenheden') wordt momenteel in de categorie van essentiële beroepen ingeschoven. De strategie van de overheid plaatst deze beide clusters na de risicopatiënten en vóór de algemene be- volking. Dat roept de vraag op: vóór de 18- tot 44-jarigen. Of vóór de 45- tot 65-jarigen. Wanneer komt een politieman van 45 jaar of ouder precies aan de beurt? En wanneer een 30-jarige, bipolaire psychiatrische patiënt? De Taskforce vaccinatie moet de twee adviezen van de HGR combineren. En dan wordt het pas echt ingewikkeld. Nu krijg je twee vaccinatiecampagnes binnen één. Eén voor de personen ouder dan 55 jaar, die het Pfizer- of Moderna-vaccin krijgen. En één voor personen tot en met 55 jaar - die het AstraZeneca-vaccin krijgen. Elk met de algemene prioriteitniveaus. En dat net zolang België niet besluit dat het AstraZeneca-vaccin ook aan mensen ouder dan 55 jaar kan worden gegeven. Als alles volgens planning verloopt zou België in de loop van februari 443.000 doses van het AstraZeneca-vaccin krijgen. Voorlopig wordt geen voorraad opzij gehouden voor een tweede dosis. De bescherming van het vaccin zou volgens recente resultaten boven de 70% uitstijgen als de tweede dosis pas 12 weken na de eerste wordt toegediend - dat laat voldoende speelruimte om de huidige voorraad op te gebruiken. Half februari zou de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin starten. Kunnen in de rij gaan staan, in deze volgorde: zorgverleners binnen en buiten ziekenhuizen, bewoners en personeel van zorg- instellingen (revalidatie, psychiatrie, gehandicaptenzorg,...), risicopatiënten jonger dan 55 jaar (*), en de politie (interventie-eenheden). Aan de verdere prioriteitsregels die concreet nog binnen deze groepen gelden, wagen we ons niet. Aan een timing ook niet. Over hoeveel Pfizer- en Moderna-vaccins er de komende weken geleverd worden, ontvingen we op het moment dat we dit schreven (middag 9/2) geen recente berichten. Voor Pfizer zouden het er toch enkele honderdduizenden moeten zijn, en voor Moderna enkele tienduizenden (telkens voor twee toedieningen per persoon). Min of meer dezelfde groepen in dezelfde volgorde, maar dan ouder dan 55 jaar, mogen hiervoor aanschuiven. Vóór de risicopatiënten moet je hier dan wel nog de grote groep van '65-plussers' inschuiven.Lees ook: Een sleutelrol weggelegd voor huisartsen