...

In mijn eigen duopraktijk maar ook in mijn privéomgeving merkte ik dat het niet voor iedereen even makkelijk is om de informatie na een ziekenhuisbezoek te begrijpen of te onthouden, vertelt Jennifer van West (43). "Daarnaast worden vragen die van tevoren zijn bedacht, vergeten zodra het gesprek begint. Met als gevolg dat de diagnose niet helemaal duidelijk is, of er zijn vraagtekens bij de medicatie of het verdere verloop van de behandeling...""Daarop legden sommige patiënten hun vragen aan mij voor, maar ik was natuurlijk niet aanwezig bij hun consultatie met de specialist! Op een gegeven moment kwam het bij me op: eigenlijk zou ik gewoon mee moeten kunnen gaan. Ik ben arts geworden om iets te kunnen bijdragen aan gezondheidszorg, ik had het gevoel dat er nood was om mijn kennis op een andere manier in te zetten."Met een eigen praktijk was dat praktisch natuurlijk niet haalbaar. "Een jaar lang heb ik met het idee gespeeld om te stoppen als huisarts, en voltijds patiënten te gaan begeleiden bij hun doktersbezoeken. Begin 2015 heb ik uiteindelijk de knoop doorgehakt, en ben ik met Westterzijde gestart."VertaalslagMet Westterzijde ondersteunt Jennifer van West patiënten (cliënten) voor, tijdens en na een consultatie of ontslaggesprek bij ziekenhuisbezoek. Concreet bereidt ze het gesprek met de patiënt voor: is het een diagnose-, behandel- of ontslaggesprek? Wat wil de patiënt zelf graag weten? Tijdens het gesprek zit ze naast - als er niemand anders bij is - of een beetje achter de patiënt, "zodat hij of zij altijd in het blikveld van de specialist zit". Ze herinnert hem of haar aan vragen, of komt tussen wanneer het nodig is. Achteraf wordt een verslag gemaakt van wat de specialist gezegd heeft en wat de volgende stappen zijn ? zodat het ziekenhuisbezoek thuis nog eens rustig na gelezen en met de familie gedeeld kan worden. "Tijdens dergelijke gesprekken krijgt de patiënt heel veel informatie te verwerken op korte tijd, soms doorspekt met medisch jargon. Ik probeer als het ware de vertaalslag te maken naar een verhaal dat voor hem verstaanbaar is. Het herstelproces verloopt optimaler en het ziekenhuisbezoek kan zo worden beperkt."Specialisten reageerden tot op heden positief op haar aanwezigheid, zegt Jennifer van West. "Al hebben sommigen het te druk om aan te horen wie ik ben en wat ik daar nu precies kom doen (lacht)."EmotioneelOndertussen heeft dr. van West een 15 à 20-tal 'vaste klanten'. Nog niet voldoende voor een fulltime job - van West werkt deeltijds als huisarts bij Defensie -, maar mettertijd is dat wel de bedoeling. "Waar ik vroeger maar een kwartiertje tijd had voor een patiënt, is er in het kader van de begeleiding nu ruim de tijd om rustig te praten."Tot haar cliënten behoren heel verschillende profielen, vertelt Jennifer van West. Van jong tot oud en van laag- tot hoogopgeleid. "Iedereen die naar het ziekenhuis gaat, is om de een of andere reden emotioneel", verklaart de huisarts. "De ene patiënt omdat hij bang is dat hij misschien wel een ernstige aandoening heeft, de andere vreest dan weer dat hij na een blessure niet meer zal kunnen sporten, enzovoort. Voor veel patiënten is de gedachte dat ze misschien niet alles zullen begrijpen of onthouden, vaak ook een struikelblok."GeneeskundestudentenBegeleiding door Westterzijde komt op 55 euro per uur. In overleg met de patiënt kan een tarief afgesproken worden voor een langere begeleiding, "zoals bij een onderzoek of behandeling waar iemand om welke reden dan ook ondersteuning bij nodig heeft".Dokter van West bekijkt momenteel de mogelijkheid om geneeskundestudenten bij het project te betrekken, om zo de dienstverlening iets goedkoper te kunnen aanbieden. Er loopt ook een pilootproject met een zorgverzekeraar in Nederland met de bedoeling om het initiatief nadien breder te kunnen uitrollen. "Het zou leuk zijn moesten patiënten in heel Nederland hiervan kunnen gebruik maken. Verschillende collega's reageerden alvast enthousiast en zeggen zelfs dat ze ook al een tijdje met het idee spelen om dit te gaan doen!"