...

De website richt zich zowel tot burgers en hun omgeving, werkgevers als zorgverleners. Ze is opgebouwd rond vijf stappen: 'preventie', 'herkennen', 'herstellen', 'na de burn-out' en 'bij wie kan je terecht?'In elk van deze secties kan de zorgverlener de informatie aanklikken die specifiek voor hem van toepassing is. "Het doel van de campagne is [hen] te informeren en de nodige tools aan te reiken voor de preventie en detectie van burn-out zodat ze mensen kunnen oriënteren naar de juiste instanties voor ondersteuning", zegt Maggie De Block.De website past in een bredere reeks maatregelen ter preventie en detectie van burn-out. Midden januari 2019 kende de minister financiële steun toe aan twaalf pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. Aan een van de projecten bijvoorbeeld werken Domus Medica en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen mee. Het zet in op het versterken van de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out.Verder startte onlangs een driejarig project van Fedris binnen de ziekenhuizen en de banksector. Doel is om een begeleidingstraject op maat uit te werken voor mensen die een hoog risico lopen om een burn-out te ontwikkelen of die al de eerste signalen vertonen.Op de website zijn ook videogetuigenissen te bekijken van zowel psychiaters, leidinggevenden als werknemers. Psychiater Dirk De Wachter (KU Leuven) en prof. arbeidspsychologie Isabelle Hansez (ULiège) werkten mee aan de video's.