...

Op de remgelden voor de patiënten wordt 57 miljoen euro bespaard. Omdat de maatregelen pas op 1 april van dit jaar van kracht worden, zullen deze besparingen in 2020 maar gedeeltelijk gebeuren. Ze leveren dit jaar 122 miljoen op voor de Riziv-begroting en 43 miljoen voor de patiënt. Vanaf volgend jaar zal de farmaceutische industrie met de goedgekeurde maatregelen in totaal 218 miljoen euro inleveren.Het wetsvoorstel dat de besparingen invoert kreeg deze week de goedkeuring van de Commissie Volksgezondheid. De bedragen stemmen volledig overeen met die die minister van Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD) al bekend maakte met de begroting voor volksgezondheid in november.De maatregelen omvatten:De tussen haakjes vermelde bedragen zijn de besparingen voor de ziekteverzekering. De patiënt wint vooral bij de afschaffing van de veiligheidsmarge voor een origineel geneesmiddel door een vermindering van het remgeld - in totaal bijna 50 miljoen. Maar dat heeft dan verder een effect op de ziekteverzekering via de maximumfactuur.