...

Belangrijkste vaststelling: depressie is niet gelijkmatig verspreid over de aardbol. Depressie blijkt een groter probleem te zijn in landen met een laag tot gemiddeld inkomen en minder in landen met een hoog inkomen. Japan is het land dat het meest blijft gespaard van depressie, een psychiatrische aandoening waarvan de ernst vaak wordt onderschat. Minder dan 2,5% van de Japanse bevolking is depressief. Afghanistan is het land met het hoogste aantal depressieve mensen. Twintig percent van de Afghanen is depressief. In het algemeen is depressie een groot probleem in conflictzones zoals Palestina, het Midden-Oosten en zwart Afrika. Het Europese land waar de mensen het gelukkigst zijn, is Denemarken, grosso modo gevolgd door de Scandinavische landen en vervolgens Groot-Brittannië, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bosnië en België. Ons land komt er dus vrij goed uit, hoewel we toch heel veel antidepressiva slikken. Omgekeerd zou Nederland het Europese land zijn met het hoogste percentage depressieve patiënten.