...

In mei opende het Riziv een applicatie waar huisartsen hun administratieve gegevens voor de uitbetaling van forfaits kunnen beheren. Ze kunnen er onder andere de 'fiscale begunstigde' aanpassen, maar ook hun contactgegevens, rekeningnummer en ondernemingsnummer. Duizenden huisartsen maakten er gebruik van; het probleem van de fiscale fiches leek eindelijk van de baan. Gedaan met de forfaits die werden uitbetaald op rekening van de doktersvennootschap maar fiscaal aangegeven op naam van de arts als particulier. Gedaan ook met de vragen van de fiscus om de 'foutieve aangifte' recht te zetten.Dat is evenwel te vroeg victorie gekraaid. Er zijn ziekenfondsen die nog nooit van de Riziv-applicatie hebben gehoord en bijgevolg huisartsen nog steeds de vraag durven stellen om hun bvba-gegevens en ondernemingsnummer te bezorgen. Gegevens overgemaakt Frank Heyvaert, huisarts in Deurne, signaleert het probleem. Zoals elke huisarts kreeg ook hij in september van de ziekenfondsen een brief in de bus met de bedragen waarop hij recht heeft voor de gmd's die hij in 2010 administratief verlengde. Groot was zijn verbazing toen hij onderaan de brief van de NMBS-kas de suggestie las om zijn bvba-gegevens en ondernemingsnummer door te spelen "indien dit niet op uw persoonlijke aangifte vermeld mag worden". Die gegevens heeft Heyvaert nota bene zelf op de Riziv-website ingevoerd. Hij toont ons een printscreen van zijn webpagina met daarop netjes ingevuld zijn rekeningnummer, naam van de praktijk, ondernemingsnummer enzovoort.Een telefoontje naar het ziekenfonds brengt aan het licht dat men daar geen toegang tot die gegevens heeft en erger nog... zelfs niet van het bestaan van de webtoepassing op de hoogte is. Een uitleg die het Riziv meteen weerlegt: "Alle gegevens met betrekking tot de fiscale bestemmeling van de verrichte betalingen zijn wel degelijk begin juni aan de ziekenfondsen overgemaakt, met het oog op de juiste opmaak van hun fiscale fiches", verzekert een Riziv-attachop vraag van Heyvaert. Ze voegt eraan toe dat "het opvragen van fiscale gegevens door deze verzekeringsinstelling een dubbel circuit impliceert en tegen de gemaakte afspraken ingaat".