...

Een CVA wordt klassiek geassocieerd met veroudering en komt inderdaad nog altijd vaker voor bij ouderen, maar die studies, waarin gegevens werden verzameld in 119 landen, wijzen er toch op dat de incidentie van CVA bij patiënten van 20-64 jaar in 20 jaar tijd sterk gestegen is (+ 25%). In 1990 heeft 25% van de CVA's zich voorgedaan bij patiënten van 20-64 jaar. In 2010 was dat cijfer gestegen tot 31%. De totale frequentie van CVA wereldwijd werd in 2010 geraamd op 16,9 miljoen (11,6 miljoen gevallen van ischemisch CVA en 5,3 miljoen gevallen van hemorragisch CVA), dus een stijging met 68% sinds 1990, met een stijgende frequentie in ontwikkelingslanden en bij mensen jonger dan 74 jaar. Verontrustend is ook dat de sterfte aan CVA, die de laatste twintig jaar in de rijke landen sterk is gedaald (- 37%), sterk is toegenomen (+ 42%) in de ontwikkelingslanden. De ontwikkelingslanden zijn nu goed voor 84% van de ongeveer 3 miljoen sterfgevallen als gevolg van een hemorragisch CVA en 57% van de 2,98 miljoen sterfgevallen als gevolg van een ischemisch CVA. Als die tendens aanhoudt en als er in de ontwikkelingslanden niet meer werk wordt gemaakt van preventie, vrezen de auteurs dat steeds meer jonge mensen een CVA zullen krijgen en dat de sterfte tegen 2030 zal verdubbelen. (referentie: The Lancet, 24 oktober 2013, doi:10.1016/S0140-6736(13)61953-4 en doi:10.1016/S2214-109X(13)70089-5)