...

De Nederlandse onderzoekers volgden 9.152 volwassenen ouder dan 55 jaar gedurende meer dan tien jaar. In het begin van de studie werd hun cognitieve functie geëvalueerd aan de hand van de Mini-Mental State-test die de oriëntatie, het geheugen, de aandacht, de taalfunctie en de ruimtelijke oriëntatie nagaat. In 2012 werden in die groep vrijwilligers 1.134 CVA's vastgesteld. Uit de resultaten konden twee conclusies worden getrokken: mensen die zelf verklaarden geheugenproblemen te hebben, liepen 20% meer risico om later een CVA te krijgen dan mensen zonder geheugenproblemen, en dat extra risico steeg tot 39% bij personen met een hoge opleiding. De resultaten moeten nog verder onderzocht worden. Volgens de auteurs kunnen geheugenstoornissen in bepaalde gevallen het gevolg zijn van een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, een voorlopersymptoom van CVA. Het verband met het opleidingsniveau kan verrassend lijken, want bij hoogopgeleide mensen duurt het langer voor de hersenen beschadigd raken en er dementie optreedt. Een mogelijke verklaring volgens de wetenschappers is dat de cognitieve achteruitgang al ingezet is op het moment dat dergelijke mensen geheugenproblemen krijgen.