...

De ministerraad keurde een ontwerp-KB goed dat de criteria voor de zorgtrajecten versoepelt. Een huisbezoek of een hemodialyse tellen mee als consultaties.Belangrijk is ook dat de wijziging zal ingaan met terugwerkende kracht tot 1 juni 2009, dat is de startdatum voor de eerste zorgtrajecten. De bedoeling is patiënten op te vissen waarvan het dossier nu geblokkeerd is.Onvoldoende consultatiesDe ministerraad stelde vast dat eind 2011 in het totaal 14.000 contracten werden afgesloten voor het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, en 18.000 voor het zorgtraject diabetes. Maar voor een aantal van deze contracten waren er onvoldoende consultaties in de loop van het jaar. Reden waarom deze dossiers waren geblokkeerd. Patiënten moeten immers volgens het contract minstens tweemaal per jaar hun huisarts raadplegen, en eenmaal per jaar de betrokken specialist.Het gaat dikwijls om oudere patiënten die zich nog moeilijk kunnen verplaatsen. Daarom wil de ministerraad de gratis zorg uitbreiden tot andere contacten dan een consultatie. Ook thuisbezoeken tellen mee, en ook de interventie in een hemodialysecentrum - inclusief de centra voor autodialyse. Deze contacten tellen dan eveneens mee om de forfaits uit te betalen aan de huisarts en de specialist.De ministerraad blijft daarmee inzetten op de zorgtrajecten. Ondertussen wordt wel gewacht op de resultaten van de evaluatie die dit jaar plaatsvindt.