...

De wetenschappers hebben hun studies uitgevoerd met K22. K22 is actief tegen veeleer onschadelijke coronavirussen die bij de mens symptomen van verkoudheid veroorzaken. Ze hebben daarbij kunnen aantonen dat K22 actief is tegen alle coronavirussen, ook tegen de gevaarlijke stammen die SARS en MERS veroorzaken. K22 zou de replicatie van die virussen remmen in de epitheelcellen van de luchtwegen. K22 belemmerde sterk de vorming van vesikels met een dubbele membraan, een kenmerk van replicatie van coronavirussen, wat resulteerde in een bijna volledige remming van de virale RNA-synthese. Prof. Thiel en prof. Trybala stellen dat het alleen gaat om preklinische resultaten, maar dat er gezien de recente SARS- en MERS-epidemieën toch dringend werk moet worden gemaakt van de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen coronavirussen. (referentie: PLOS Pathogens, 29 mei 2014, DOI: 10.1371/journal.ppat.1004166)