...

De Waalse regering deelt aan de 602 Waalse woonzorgcentra de regels mee die binnenkort bezoek aan de bewoners opnieuw mogelijk moeten maken.Dat bezoek is er niet meer mogelijk sinds 13 maart. Voordat familie weer toegang krijgt tot de woonzorgcentra moeten alle bewoners en personeelsleden op het virus getest zijn (dat zou nu zondag gebeurd moeten zijn). Indien nodig moet een cohortering zijn ingesteld. Bezoekers zullen in ieder geval afstandsregels moeten respecteren en een eigen chirurgisch masker moeten meebrengen. Ze zullen ook geen voorwerpen aan de bewoners mogen overhandigen.Volgens Philippe De Backer (Open VLD) zijn er de voorbije dagen telkens 15.000 PCR-tests uitgevoerd op Sars-CoV-2. Sinds 22 april zijn er elke dag meer dan 10.000 tests uitgevoerd. De Backer streeft er al langer naar de tests uit te breiden naar mensen die niet aan de 'case definition' voldoen. De aantallen die hij meldt, liggen ook beduidend hoger dan wat de interfederale woordvoerders elke dag meedelen tijdens de persconferentie - maar vandaag kondigde Steven Van Gucht aan dat voortaan de resultaten zullen worden meegedeeld van het wijdere netwerk dat De Backer op touw zette.Oogartsen waarschuwen dat de vele tijd die kinderen nu voor het scherm kunnen doorbrengen, later tot bijziendheid kan leiden. De schermtijd moet beperkt zijn en belangrijk is ook minstens twee uur per dag buiten in het licht te komen. Maar beide zaken worden door het coronaregime bemoeilijkt. De oogartsen pleiten er ook voor dat de speciale oogpleisters die gebruikt worden bij kinderen met een lui oog tevens bij de apothekers zouden worden terugbetaald. De oogpleisters worden alleen terugbetaald bij opticiens - maar apotheken zijn thans beter bereikbaar. De plaktherapie wordt sinds de lockdown vaker verwaarloosd, stellen oogartsen vast.Ook in Frankrijk is contact tracing een onderdeel van de exitstrategie. De Franse regering wil vanaf 11 mei wekelijks 700.000 tests op covid-19 ter beschikking stellen voor het testen van contacten van nieuw gediagnosticeerde patiënten. Brigades zullen in de verschillende departementen die contacten in kaart bregen - daarvoor wordt 30.000 man gezocht. Over de tracing-app StopCovid wordt nog een parlementair debat gevoerd, want er zijn vragen over de werking.Het Huis voor Gezondheid gaat in Brussel vanaf 1 mei digitale sessies organiseren voor zorgverleners. De psychologische impact van de crisis op het welzijn van deze groep moet immers niet worden onderschat, vindt de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Ze zet daarom haar resterende projectmiddelen in om zorgprofessionals psychologisch te ondersteunen. Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen): "Apothekers, thuisverpleegkundigen, huisartsen en andere zorgverleners die geconfronteerd worden met angst, stress en machteloosheid kunnen gratis deelnemen aan individuele of groepssessies die door externe psychologen digitaal begeleid worden."Vlaanderen zoekt dringend 1.200 contact tracers - WVG-minister Wouter Beke moet daarvoor een externe consultant inschakelen. Maar nu moet hij zijn huiswerk overdoen. De aanbesteding die hij darvoor had laten uitschrijven, kon voor de Inspectie van Financiën niet door de beugel. Een aantal formele vereisten was niet ingevuld. Bekes ploeg moet dus een nieuwe aanbesteding opstellen. Maar Beke maakt zich sterk dat maandag 4 mei de contact tracing al kan proefdraaien: de scripts zijn uitgeschreven, de opleidingsmodules zijn klaar. En opdat de contact tracers hun werk kunnen doen, moet er ook voldoende testcapaciteit zijn, en moet het digitale platform operabel zijn.De coronacrisis kan in Engeland leiden tot een fors hogere mortaliteit bij kankerpatiënten, zeggen onderzoekers van de University College London. Die kan de komende twaalf maanden 20 procent hoger uitvallen dan gebruikelijk in de populatie bij wie de ziekte onlangs is vastgesteld. De onderzoekers stelden vast dat huisartsen sinds het begin van de coronacrisis veel minder vermoedelijke kankerpatiënten met spoed doorverwijzen. Ook daalde het aantal afspraken voor chemotherapie aanzienlijk. Het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid wordt de Vlaamse aankoopcentrale voor mondmaskers. Dat vertelde minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open Vld) aan het Vlaams parlement. De prioriteit gaat in eerste instantie naar de eigen ambtenaren: onderwijspersoneel en de buschauffeurs bij De Lijn, .... Ook de lokale besturen kunnen op de aankoopcentrale een beroep doen voor hun ambtenaren. Later kan er ook voor het brede publiek worden gewerkt.De R0-waarde voor Sars-CoV-2, die half april in ons land op 0,8 kwam te liggen, bleef van 20 tot 26 april stabiel op 0,79. Dat vertelde Steven Van Gucht op de dagelijks persconferentie. Een nieuw besmet persoon draagt het virus gemiddeld over op minder dan een ander, nog niet besmet persoon. Dat betekent dus de de epidemie in kracht afneemt.Een wetsontwerp is in de maak dat de regels vastlegt voor het invoeren van een app voor contact tracing. PS-kamerlid Khalil Aouasti (PS) liet zijn ongenoegen blijken omdat hij na de hoorzitting van 28 april op een advies was gestuit van de Gegevensbeschermingsautoriteit over een KB dat het gebruik van zo een app zou regelen - en daar was aan de Kamerleden niets over verteld. Maar het kabinet van minister De Backer laat weten dat het KB wordt omgevormd tot een wetsontwerp, dat dus aan de Kamer ter goedkeuring zal worden voorgelegd.(met Belga)