...

Tussen 13 februari en 15 maart hadden artsen de mogelijkheid om het eind vorig jaar afgesloten akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2018-2019 (gedeeltelijk) op te zeggen. Het Riziv heeft de telling van de toetredingen en weigeringen nu beëindigd. Ten opzichte van vorige conventies verandert er weinig. In 2017 traden 86% en in 2016 84% van de artsen toe tot het akkoord. Met 84,29% trekt 2018 de lijn van de vorige jaren gewoon door. Ook traditiegetrouw is het dat de deconventiecijfers wat hoger liggen bij huisartsen (89,49%) dan bij specialisten (81,03%). Evenals in het verleden zijn de toetredingen het laagst in het Brussels gewest. Daar conventioneerde 82,07% van de huisartsen en 82,70% bij de specialisten. Bij de Vlaamse huisartsen liggen de conventiecijfers op 92,60% en bij hun Waalse collega's op 87,27%. Vlaamse specialisten deconventioneren het meeste -'slechts' 78,60% is toegetreden tot het akkoord. In geriatrie, acute en urgentiegeneeskunde, oncologie, interne geneeskunde en endocrinologie-diabetologie, klinische biologie, radiotherapie, nucleaire geneeskunde, anesthesie-reanimatie, pneumologie en pathologische anatomie liggen de toetredingen tot het akkoord boven de 90%. Het minste toetredingen, lager dan 50%, zijn er in de specialismen dermato-venereologie, oftalmologie en plastische heelkunde.