...

Jaarlijks bepaalt de regering de bijdrage die de ziekenfondsen moeten betalen aan de dienst die controle op hen uitoefent, voor de werkingskosten van die dienst. Die bijdrage wordt verdeeld over de verschillende ziekenfondsen volgens een sleutel die voornamelijk afhankelijk is van het aantal leden en de bijdragen van die leden.De bijdrage voor 2013 is licht gestegen ten opzichte van 2012, maar ligt een stuk lager dan wat de ziekenfondsen in de jaren daarvoor doorgaans betaalden voor de werkingskosten van de Controledienst. In 2012 hoestten alle ziekenfondsen tezamen een bedrag op van 2,3 miljoen, maar voordien schommelde dat meestal rond de drie miljoen euro. In 2011 liepen de werkingskosten zelfs op tot vier miljoen. Dat jaar moest de dienst het toezicht uitbreiden tot de aanvullende verzekeringen van de ziekenfondsen, en moesten er aanpassingen gebeuren aan het informaticasysteem.Veranderend aandeelAls grootste ziekenfonds draagt de LCM een kleine helft bij in de werkingskosten, namelijk 42,4%. Het aandeel van het christelijke ziekenfonds daalt van jaar tot jaar een klein beetje. In 2001 bedroeg het nog 43,5%. De Socialistische Mutualiteiten hebben een aandeel van 28,9% en de Liberale Mutualiteiten 5,9%. De Onafhankelijke Ziekenfondsen dragen 16,6% bij en de Neutrale 4,3%. Deze laatste twee landsbonden zien hun marktaandeel langzaamaan toenemen, en vooral de Onafhankelijke Ziekenfondsen dragen dan ook van jaar tot jaar ietsje meer bij -- in 2001 stonden ze op net geen 15%.Ten slotte doen ook nog de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de Kas voor geneeskundige verzorging van de NMBS-holding een duit in het zakje, met een aandeel van rond de één procent.De 'Controledienst voor ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen', zoals de volledig naam van de dienst luidt, werd opgericht in 1990. Deze instelling moest door haar toezicht het vertrouwen van het publiek in de ziekenfondsen herstellen.