...

Het thema is "Woman and midwife a strong partnership"."De vroedvrouw was hoog aangeschreven in de traditionele samenleving. Ze stond de moeder terzijde en belichaamde ook de 'wijsheid' die de samenleving had vergaard over het thema 'ter wereld komen' en die door de ene generatie werd overgedragen op de andere. In alle culturen speelt de vroedvrouw een onmisbare rol bij de overdracht van traditionele kennis over het geboorteproces", brengt de BMA ons in herinnering.In België werd het beroep van vroedvrouw trouwens heel onlangs nog op meer structurele manier omschreven, via KB 78 van 13 december 2006.Klik hier voor extra informatie.