...

De Californische onderzoekers hebben de precisie van hun videoprogramma getest door de gezichtsuitdrukkingen te analyseren van 50 kinderen en jongeren tussen 5 en 18 jaar die een laparoscopische appendectomie hadden ondergaan in het ziekenhuis. Ze filmden de deelnemers tijdens drie bezoeken binnen 24 uur na de ingreep, een dag later en twee tot vier weken later. Het FACS kende vervolgens aan alle deelnemers een pijnscore op een schaal van 0 tot 10 toe, waarbij 10 de maximale score was. Uit de analyse van de gegevens blijkt dat het programma correcte informatie oplevert en het pijnniveau van de kinderen correct beoordeelt. De precisie is vergelijkbaar met die van de evaluaties die worden uitgevoerd door de ouders en de verklaringen van het kind zelf, en is beter dan de evaluatie door verpleegkundigen. Bovendien kunnen de gegevens met FACS in real time en continu worden geraadpleegd, waardoor er op een meer coherente en aangepaste manier kan worden ingegrepen, vooral als de ouders niet beschikbaar zijn om het medisch personeel te waarschuwen. De auteurs van de studie zijn van mening dat FACS kan worden gebruikt om andere vormen van klinische pijn te volgen, zoals chronische pijn, en bij patiënten van alle leeftijden.