...

De combinatie van euthanasie en orgaandonatie is tot nog toe erg uitzonderlijk. België is het eerste land waar sinds 2005 al negen patiënten na euthanasie hun organen doneerden. Dat gebeurde telkens op uitdrukkelijk verzoek van de patiënten zelf, die op deze manier een bijkomende zin aan hun levenseinde wilden geven. In de toekomst zou de combinatie vaker kunnen voorkomen, al moeten beide procedures wel strikt gescheiden blijven. Dat is gezegd op het symposium over euthanasie en orgaandonatie dat afgelopen zaterdag werd georganiseerd door de vzw De Maakbare Mens.De mogelijkheid van orgaandonatie na euthanasie is weinig bekend. Patiënten die om euthanasie verzoeken, worden hier momenteel niet over ingelicht, omdat dit mogelijk voor emotionele druk zou kunnen zorgen. Er gelden ook strenge voorwaarden om beide procedures te combineren. Patiënten die hiervoor kiezen, moeten vooraf worden onderzocht door een transplantatiearts om te controleren welke organen mogelijk in aanmerking komen voor donatie. Om kwaliteitsredenen dient de euthanasie ook plaats te vinden in het ziekenhuis. De resultaten van de transplantaties van organen na euthanasie zijn alvast positief. De onderzochte gevallen gaven meteen een sterke toename van de pulmonaire functies aan. Niet alle euthanasiepatiënten komen in aanmerking voor donatie. Van de 1.133 die in 2011 kozen voor deze vorm van levensbeëindiging, was slechts 10 procent potentieel donor. "In principe komen vooral mensen met neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen in aanmerking. Maar ook patiënten met orgaanfalen kunnen in bepaalde gevallen wel andere goed functionerende organen doneren", zegt transplantatiechirurg professor Dirk Ysebaert (UZA).