...

Er was een recordopkomst van 1.100 deelnemers uit een veertigtal landen en die kregen een menu geserveerd van bijna 110 presentaties, 60 workshops en 6 plenaire sessies. De vader van de Cochrane-beweging is dr. Archibald Cochrane, een Schotse arts en discipel van Freud en Marx. In zijn boek Effectiveness and Efficiency - Reflexions on Health Services benadrukte hij sterk het belang van gecontroleerde studies en EBM bij het verstrekken van zorg, zowel voor de bevolking als voor de gezondheidswerkers.