...

Het gebruik van stimulerende middelen zoals ecstasy, amfetamine en cocaïne is toegenomen bij de algemene bevolking, stelde Sciensano vast. Informatie over het gebruik van crack (de rookbare variant van cocaïne) is schaars, maar er zijn aanwijzingen vanuit de behandelingscentra, spuitenruilprogramma's en gebruikersruimtes dat het crackgebruik voornamelijk toeneemt in Brussel. Crack wordt in vergelijking met voorgaande jaren ook vaker vermeld door mensen die in behandeling gaan omwille van een middelenprobleem.Bij de opgestarte behandelingen voor middelenproblemen stelt Sciensano sinds 2015 een significante daling vast van het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor opiaten, in het bijzonder heroïne. Onderzoek naar de kwaliteit van heroïne op retailniveau bevestigt dat het gebruik van synthetische opiaten (zoals fentanyl) zonder geldig voorschrift in 2022 relatief beperkt bleef.Minder cannabisgebruik bij jongerenCannabis blijft veruit de meest gebruikte illegale drug in België. De prevalentie van cannabisgebruik onder middelbare scholieren in Vlaanderen daalde wel fors tussen 2010-2011 en 2021-2022, van 17% naar 10% voor scholieren die ooit al cannabis hebben gebruikt en van 11% naar 7% scholieren die in het voorbije jaar cannabis hebben gebruikt.Bij de opgestarte behandelingen is het aandeel patiënten dat behandeld wordt voor cannabis de afgelopen jaren stabiel gebleven.Synthetische cathinonen (stimulerende middelen met een gelijkaardige werking aan amfetamine), GHB/GBL en ketamine blijven de belangrijkste subgroepen van nieuwe psychoactieve substanties die in 2022 in België zijn aangetroffen.