...

De CM haalde gisteren het nieuws met de vaststelling dat 23% van de geconventioneerde specialisten toch ereloonsupplementen aanrekenen.Dat specialisten uit twee ruiven eten - de conventie onderschrijven en toch supplementen aanrekenen - kan voor de Bvas niet door de beugel, laat dat duidelijk zijn. Maar het syndicaat heeft heel wat kritiek op de totstandkoming van de enquête.Zo worden afrondingen van bijvoorbeeld 24,15 naar 25 euro als een zwaar vergrijp gecatalogeerd. Terwijl heel wat artsen hun tarieven afronden - niet alleen naar boven trouwens - om te vermijden dat ze voortdurend muntstukjes in voorraad moeten hebben, legt dokter Moens uit.ChantageVerder is de enquête niet controleerbaar, vindt de Bvas-ondervoorzittter. "Heel wat specialisten verrichten verstrekkingen die niet worden terugbetaald. Zij voegen een bedrag toe aan het basishonorarium van de raadpleging, maar kunnen daar geen nomenclatuurcodenummer aan toekennen wegens onbestaande. Voor de CM rekent die arts dan te veel aan terwijl die collega perfect volgens het boekje handelt. Het komt ook regelmatig voor dat patiënten een consultatie vragen op een moment dat de arts geen consultatie houdt. Bij dergelijke bijzondere eis mogen artsen die het akkoord hebben ondertekend wel hun eigen honorarium vaststellen. De CM heeft in zijn enquête geen zicht op dergelijke 'supplementen'. De percentages waarmee het ziekenfonds uitpakt, zijn met zekerheid dus fel overdreven."De Bvas beweert ook getuigenissen te hebben van patiënten die onder druk werden gezet om de enquête te beantwoorden, zo niet zou hen terugbetaling van de prestaties worden geweigerd. Dat ruikt naar chantage, vindt Marc Moens.Riziv: 'Zeer weinig klachten'In een persbericht stelt het Riziv zeer weinig klachten of meldingen te ontvangen over het niet respecteren van de conventietarieven. De klachten worden naar de Dienst voor administratieve controle gestuurd, die bevoegd is voor de verdere behandeling. "Er is de laatste jaren geen enkele sanctie uitgesproken", stipt het Riziv aan. Er kan een administratieve boete worden opgelegd van driemaal het bedrag van de overschrijding van het vastgestelde honorarium met een minimum van 125 euro.In de conventie hebben artsen en ziekenfondsen overeengekomen dat ze geschillen over niet-naleving van de afgesproken tarieven zullen behandelen in hun Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. De laatste drie jaar is slechts één geval voorgelegd dat verjaard bleek, aldus nog het Riziv.Kartel: 'Leden beter op de hoogte houden'Het (ASGB/GBO/MoDeS) van zijn kant betreurt de resultaten van het CM-onderzoek en vindt nader onderzoek vereist om gepaste maatregelen te kunnen nemen. "Wat vooral duidelijk wordt uit dit onderzoek is dat de meeste mensen niet begrijpen wat het betekent of een arts wel of niet geconventioneerd is; en verder dat het vaak zeer moeilijk is voor een patiënt om te weten tegen welke tarieven een specialist werkt", luidt het in een persbericht.Het Kartel steunt het streven naar meer transparantie, maar dat mag geen bijkomende administratieve belasting betekenen voor de zorgverstrekkers. "De juist betaalde prijs op het getuigschrift vermelden, zou al een stap in de goede richting zijn. Of een overzicht van wat precies voor welke prestatie of voor welk materiaal werd betaald. De patiënt kan daarmee dan bij zijn ziekenfonds te rade gaan, als hij dat zou wensen."De ziekenfondsen zouden hun leden overigens veel beter op de hoogte moeten houden van de verschillen tussen conventie en deconventie en de gangbare terugbetalingstarieven, besluit het Kartel.