...

Dat zei prof. Sung Hoon Non (Korea) bij de presentatie van de resultaten na 5 jaar van de CLASSIC-studie, een fase III-studie, op het 15e wereldcongres van de ESMO over maag-darmkanker. De chemotherapie bestond uit een combinatie van capecitabine en oxaliplatine, XELOX genoemd.