...

Bovenop dat wat we al weten om dat fabeltje te ontkrachten, herinnert een nieuwe studie ons er nog maar eens aan dat er bij de metabolisering van choline en fosfatidylcholine door de darmflora trimethylamine (TMA) wordt geproduceerd, die vervolgens wordt omgezet in trimethylamine-N-oxyde (TMAO), een proatherogene stof. In de studie wordt aangetoond dat er bij de metabolisering door de darmflora van l-carnitine, een trimethylamine die overvloedig aanwezig is in rood vlees, eveneens TMAO wordt geproduceerd. Bij patiënten die een hartonderzoek ondergaan heeft de plasmaspiegel van l-carnitine een voorspellende waarde voor een verhoogd risico op de prevalentie van cardiovasculaire aandoeningen en de incidentie van een ernstig CVA (infarct, CVA, overlijden), en dat alleen bij patiënten met verhoogde TMAO-waarden op het moment van het onderzoek. Bij muizen treedt dat alles niet op als je de microbiële darmflora onderdrukt. Die darmflora zou dus wel eens een belangrijke rol kunnen spelen bij het bekende verband tussen veel rood vlees eten en het risico op cardiovasculaire aandoeningen, besluiten de auteurs. (referentie: Koeth RA et al. Nature Medicine. 2013;doi:10.1038/nm.3145)