...

Patiënten met het RVT-statuut betalen minder remgeld, krijgen een hoger terugbetaling van geneesmiddelen, betalen minder voor een opname in het ziekenhuis, enzovoort.De Bvas betwist niet dat kwetsbare patiënten moeten beschermd worden. "Artsen zullen die patiënten met een 'behartenswaardig statuut' nooit uit het oog verliezen", luidt het.Maar in twintig jaar tijd evolueerde het aantal RVT-patiënten van iets meer dan één op de tien naar één op de vijf - dat is van 1,3 miljoen Belgen naar 2,2 miljoen.En nu wil federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke (Vooruit), het vanaf begin 2024 onmogelijk maken die patiënten nog ereloonsupplementen aan te rekenen - ook voor niet-geconventioneerde artsen. Dat brengt vooral extramurale specialisten in de problemen. Met de officiële tarieven van het akkoord raken ze immers onmogelijk uit de kosten.Daarbovenop zou dan nog eens een uitbreiding komen van de verplichte derdebetalersregeling bij deze groep patiënten.Ook voor de maatschappij zijn de kosten overigens niet gering, rekent de Bvas uit. Een RVT-patiënt zou de ziekteverzekering jaarlijks drie à vier duizend euro kosten."Het valt niet uit te leggen dat één op vijf Belgen arm is", stelt de Bvas. Het recht op verhoogde tegemoetkoming moet beperkt worden tot patiënten die het echt nodig hebben, vindt het syndicaat. Het debat daarover moet geopend worden.Het stuit de Bvas vooral tegen de borst dat mensen met een laag pensioen automatisch het RVT-statuut krijgen - zonder dat er gekeken wordt naar het vermogen die deze mensen misschien hebben opgebouwd: eigendommen, opbrengsten uit pensioensparen, een groepsverzekering,....Wie niet al vóór zijn pensioen een recht op verhoogde tegemoetkoming had, zou dat bij de pensionering pas moeten kunnen verkrijgen na een grondige check op het eigen vermogen door het OCMW, stelt de Bvas. En om dan op het statuut aanspraak te maken moet men ook in België verblijven.De Bvas verspreidde de mededeling op een moment dat de media berichtten over tandartsen die mensen met een RVT-statuut nu al weigeren nog te behandelen.