...

De ministerraad keurde het wetsontwerp van Onkelinx vorige week goed. De contingentering voor huisartsen, geriaters, kinderpsychiaters en spoedartsen wordt afgeschaft. Dit volgens de minister om het tekort in die disciplines weg te werken.Hete adem"De plannen van minister Onkelinx om de knelpuntspecialisaties in de geneeskunde in te vullen door het afschaffen van de contingentering in de huisartsgeneeskunde, geriatrie en kinderpsychiatrie kan op weinig begrip rekenen vanop de beroepsbank", stelt David Desmet van de Bvas vast. "Ook de studenten geneeskunde stellen zich terecht vragen bij de demarches van de minister, die heel duidelijk de hete adem van de moeder aller verkiezingen in haar nek voelt.""Toen de Bvas twee weken geleden aankondigde de conventie ten bewarende titel op te zeggen, beweerde minister Onkelinx dat overleg beter is dan een ultiem wapen in te zetten om tot een akkoord te komen. Maar haar ontwerp over het opheffen van de contingentering is er gekomen zonder reëel overleg met de betrokken partijen in de Planningscommissie."Echt overleg gevraagdVolgens de Bvas heeft de minister in de voorbije legislatuur meerdere keren bewezen dat voor haar overleg niet altijd nodig is om er een wet door te jagen. David Desmet: "Ook in dit dossier heeft de Planningscommissie op haar laatste vergadering van 12 november laatstleden op het allerlaatste moment een draft van tekst ontvangen, waarover onmiddellijk moest worden gestemd, zonder enige mogelijkheid tot overleg met de achterban. Deze werkwijze getuigt van weinig respect ten aanzien van de leden van de Planningscommissie.""De plannen van de minister dienen enkel maar om haar electorale achterban te plezieren en zijn in geen geval een oplossing voor het tekort aan specialisten in de huisartsgeneeskunde of in een ander knelpuntspecialisme", besluit de Bvas. "Gezien de reacties op het politieke terrein, bij de praktiserende artsen en de studenten geneeskunde, betaamt het dat de minister hierover een nieuw, echt overleg plant."