...

Apothekers kunnen patiënten die vijf of meer geneesmiddelen gebruiken begeleiden naar een optimaal geneesmiddelengebruik. Ze kunnen een actieplan voorstellen aan de patiënt en zijn behandelend arts - met het voorstel bepaalde medicatie stop te zetten of te vervangen. Na Domus Medica reageert nu ook Bvas op deze nieuwe actie van minister Frank Vandenbroucke.Apothekers hebben niet de deskundigheid van artsen om een complexe behandeling van een patiënt met onderliggende multimorbiditeit te beoordelen, zo stellen de huisartsen Jos Vanhoof en David Simon namens de Bvas.De therapeutische aanpak moet rekening houden met het hele plaatje van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de patiënt, en is vaak het resultaat van een langdurig complex proces, waarbij vaak zowel de huisarts als artsen-specialisten zijn betrokken.De huisartsen beschikken bovendien over dezelfde expertise in hun software als apothekers om hen te wijzen op bestaande contraindicaties, het risico van bijwerkingen en mogelijke geneesmiddeleninteracties.Een actieplan van de apotheker kan de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en zijn huisarts ondermijnen, stellen de twee artsen. Wanneer de apotheker zijn aanbevelingen al aan de patiënt meedeelt, kan dat leiden tot een conflict tussen de patiënt en de arts als die laatste redenen heeft om er niet mee eens te zijn.Dat de apotheker zijn cliënt uitleg geeft over het correcte gebruik van een voorgeschreven geneesmiddel kan wel degelijk een meerwaarde zijn. Artsen zullen het ook waarderen wanneer de apotheker hen er attent op maakt dat bepaalde geneesmiddelen mogelijk niet compatibel zijn. Maar die feedback moet dan niet verlopen via de patiënt, aldus de Bvas-artsen.De invoering van actieplannen voor een 'ordening van de medicatie' moet dus herbekeken en gecorrigeerd worden.De dokters Vanhoof en Simon wijzen er ook op dat, wanneer een apotheker begint te sleutelen aan medicatieschema's, de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid hiervoor niet langer alleen kan berusten bij de artsen.Volgens de Bvas is het de APB die hier zijn slag thuis haalt. Het Verzekeringscomité keurde het project voor 'ordening van medicatie' wel goed, maar de Commissie Artsen-Ziekenfondsen en het medisch-farmaceutisch overleg heeft er niet mee ingestemd.De apotheker wordt hier een wortel voor de neus gehouden, in de vorm van een aantrekkelijke financiële vergoeding, om voor de minister een besparing te realiseren op het geneesmiddelenbudget, zo stellen namens het Bvas-bestuur beide artsen.