...

De Bvas somt een aantal belangrijke aandachtspunten op bij de verkiezingen voor de gemeenteraden en provinciebesturen: de centrale rol van huisartsen in zorg voor chronische patiënten, een level playing field voor alle praktijken, een veiligheidsbeleid, een parkeerbeleid en geen dubbele belasting van praktijkruimten.Bij de oprichting van eerstelijnszones benadrukt de Bvas de centrale rol die de huisarts speelt in de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare groepen. Het syndicaat schuift,de visie naar voren dat de huisarts aan het roer staat van een multidisciplinair netwerk. Andere zorgberoepen brengen hun eigen experise in. Maar de huisarts is de expert van de chronische zorg bij multipathologie.Bij de reorganisatie moeten alle praktijkvormen op gelijke voet behandeld worden: woonzorgcentra, groepspraktijken en solowerkende artsen. Ondersteuning, financiële of andere, moet voor iedereen gelijk zijn. Huisartsen en specialisten staan allemaal in voor laagdrempelige en toegankelijk kwaliteitszorg.Gemeenten moeten werk maken van een veilige werkomgeving voor zorgverleners, met zerotolerance voor verbale of fysieke agressie, chantage of seksueel geweld.Lokale besturen moeten een overleg proberen tot stand te brengen tussen justitie, politie en hulpverlening - samenwerking op grond van een gedeeld beroepsgeheim biedt belangrijke kansen. De Bvas stelt graag zijn knowhow ter beschikking voor het ontwikkelen van modelprotocollen voor de samenwerking tussen huisartsen en politie.De Bvas pleit verder voor een coherent parkeerbeleid voor zorgverleners in de eerste lijn, dat in de meeste steden en gemeenten nog ontbreekt. Het kan niet dat een huisarts, bijvoorbeeld, die verplicht is hulp te bieden, zo nodig aan huis, daarbij de kans loopt een boete te krijgen.Ten slotte vindt de Bvas het ongehoord dat gemeente- en provinciebesturen het gebruik van praktijk- en kantoorruimten dubbel belasten. Artsen krijgen in de regel voor deze belasting tweemaal een aanslagbiljt, één op naam van de vennootschap en een ander op persoonlijke naam als zaakvoerder of bestuurder. Dat moet onmiddellijk stoppen, eist de Bvas.