...

De voorzitter van de Bvas, Roland Lemye, stelt dat de het plan van de minister vooral gesteund is op voorstellen die dit syndicaat heeft verwoord, na de acute manifestatie van onvrede bij de huisartsen naar aanleiding van het incident in Péruwelz. Het gevoel van onveiligheid was de uitdaging waarop de minister een antwoord moest vinden.Reineir Hueting, voorzitter van het Kartel, onderstreept daarentegen dat de voorstellen van de minister in het verlengde liggen van waar huisartsen op het terrein al jaren mee bezig zijn, en van de conclusies die uit de Rondetafels naar voren zijn gekomen.Voor dr. Hueting is het positief dat de minister met haar voorstel twee dingen met elkaar probeert de verzoenen: een gepaste out-of-hours care voor de patiënt blijven aanbieden, en toch rekening houden met de levenskwaliteit van de huisarts, die voor de wachtdienst moet instaan. De Bvas wijst ook op de druk die de wachtdienst legt op de huisartsen. Dat kan leiden tot een burn-out, die de capaciteit om patiënten correcte zorg te verlenen verzwakt.Telefonische triageBeide syndicaten vinden het voorstel om een telefonische triage te organiseren - die de patiënt verwijst naar de spoed, de huisartsenwachtdienst of naar de consultatie - een goede zaak.Het belang van de huisartsenwachtdienst is met de tijd geëvolueerd, stelt de Bvas. Al is continuïteit van (huisartsen)zorg in bepaalde settings nog steeds belangrijk, tegenwoordig wordt de wachtdienst vaak oneigelijk gebruikt. Aan de andere kant verliest een patiënt met pijn op de borst misschien kostbare tijd voor het starten van trombolyse, wanneer hij eerst nog naar de huisarts belt. Telefonische triage kan de patiënt loodsen naar de meest geschikte oplossing. "De keuze die de patiënten maken is niet altijd oordeelkundig", stelt Lemye.Kartel-voorzitter Hueting wijst ook op de voordelen van een telefonische triage. Maar hij stipt tevens aan dat je dan consequent moet zijn: "Men moet niet tegelijk de deuren van de spoed wagenwijd openhouden voor patiënten die verteld worden dat hun klachten de dag erna nog even goed behandeld kunnen worden." Betere afspraken tussen de eerste en de tweede lijn moeten onder meer dit probleem helpen omzeilen, en de minister moet die samenwerking stimuleren. Belangrijk is volgens Hueting ook wel dat de federale overheid duidelijk bereid is om voor de telefonische triage de verantwoordelijkheid te nemen.(Her)investerenDoor een efficiënter organisatie van de huisartsenwachtdienst, zal de overheid ook geld besparen. Onder meer omdat minder huisartsen 's nachts beschikbaar zullen moeten zijn. Maar het is belangrijk dat deze middelen terug geïnvesteerd worden in de huisartsenwachtdienst, vinden zowel BVAS als Kartel. Kartel vindt dat er 's avonds beschikbaarheidshonoraria moeten betaald worden vanaf 18 u. en dat het bedrag per uur hiervoor omhoog kan. BVAS vindt dat men verder moet gaan met de reorganisatie: men zou de wachtdienst kunnen organiseren op een vrijwillige basis, stelt Lemye, door huisartsen in te schakelen die zich hierop professioneel toeleggen - al is dat maar gedurende een beperkte periode van hun carrière.Hueting vindt dat er, zoals in Brussel en in Wallonië, ook in Vlaanderen een coördinator moet komen om te onderzoeken hoe de organisatie van de huisartsenwachtdienst kan worden geoptimaliseerd. Die persoon kan de behoeften in verschillende regio's met de betrokken huisartsen in kaart brengen, en ook informatie verspreiden over verschillende mogelijke oplossingen. Ten slotte vindt de Kartel-voorzitter het positief dat Onkelinx de uitbreiding van het wachtpostensysteem in een plan zet - dat vergroot de kans dat het beleid daarrond ook in de volgende legislatuur wordt voortgezet.