...

(Reacties op de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen, verdere uitvoering van het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen.)De reden voor dit laatste is dat een bepaling uit het akkoord voor 2022-2023 niet is uitgevoerd, namelijk dat de Nationale Commissie in de loop van 2022 een ontwerp van KB zou moeten hebben goedgekeurd dat uitvoering geeft aan artikel 155, $3 uit de ziekenhuiswet. Wanneer dat niet is gebeurd, is dat een geldige reden voor een ondertekenende partij om het akkoord weer op te zeggen. Het betreffende artikel uit de ziekenhuiswet bepaalt dat een uitvoerings-KB een lijst moet vastleggen van de zaken waarvoor de ziekenhuisbeheerders afhoudingen op de erelonen van artsen mogen verrichten. Met andere woorden, die afgehouden bedragen kunnen niet zomaar besteed worden."De tekst van een KB die voorlag op de Nationale Commissie voldeed niet aan onze eisen", stelt dokter Johan Blanckaert. Omdat er nu geen ontwerp-KB is goedgekeurd, is aan de voorwaarde uit het akkoord niet voldaan, aldus de Bvas-voorzitter. Bvas vindt dus dat het het recht heeft om het akkoord op te zeggen."Maar we hebben ons constructief opgesteld. De voorzitter van de Commissie, Jo De Cock wil voor eind van januari 2023 tot een oplossing komen. We wachten voorlopig af."Zelf stelt Bvas als oplossing voor een oud voorstel van KB uit 2001 terug op te vissen en uit te diepen zodat het aan de eisen inzake directe en indirecte kosten voldoet. "Dat voorstel is niet op een lauwe steen gevallen", aldus dokter Blanckaert.Hogere consultatiehonorariaMaar verder dus goed nieuws: het grootste deel van de indexmassa wordt lineair verdeeld over de verschillende honoraria - ermee rekening houdend dat voor bepaalde honoraria wettelijk is vastgelegd dat ze de volledige index moeten krijgen. Dat is met name zo in de klinische biologie en de radiologie.Maar er is volgens Johan Blanckaert een model gekozen dat de verschillen tussen de lineaire index en de 'volle' gezondheidsindex zo klein mogelijk houdt.Verder verheugt Blanckaert er zich op dat bepaalde consultatiehonoraria toch nog extra werden verhoogd. "Het tarief voor een raadpleging bij de huisarts en bij bepaalde specialisten [is] opgetrokken tot 30 euro vanaf 1 januari 2023. Daarmee maakt BVAS een belofte waar", stelt de Bvas-voorzitter in een persmededeling.BVAS had in 2020 beloofd om het tarief voor de huisartsenconsultatie op drie jaar tijd tot 30 euro te brengen.Voor sommige specialisten, die een relatief laag inkomen hebben doordat ze bijvoorbeeld weinig technische prestaties verrichten, komt er bovendien nog een extra opslag op het tarief voor de consultatie - maar het exacte bedrag moet nog berekend worden, aldus Blanckaert.